Το LibreOffice στα Ελληνικά

Νέα χαρακτηριστικά και διορθώσεις

Αυτή η σελίδα σας προσφέρει μία ανάλυση όλων των νέων χαρακτηριστικών αυτής της έκδοσης του LibreOffice (έκδοση 3.3). Τα χαρακτηριστικά που τονίζονται με ένα * αποτελούν ιδιαίτερα γνωρίσματα, αποκλειστικά για το LibreOffice. dummy

Επιλογή Χαρακτηριστικών

Εισαγωγή εικόνων με Scalable Διανυσματικά γραφικά* (SVG) στο πρόγραμμα Draw και δυνατότητα τροποποίησής τους με διαδραστικό τρόπο (δείγμα)

Νέο εύχρηστο πλαίσο διαλόγου για τις σελίδες τίτλου* (title pages)

Ο Εξερευνητής αρχείων σας επιτρέπει να εκπτύξετε ένα heading, όπως συνηθίζεται σε ένα tree view*

Εύκολα εντοπίσθηκε κουμπί καρτέλας για "Νέο Φύλλο"  (καρτέλες που μπορούν να χρωματίζονται)

Φίλτρο* εισαγωγής αρχείων MS Works (δείγμα)

Φίλτρο* εισαγωγής αρχείων Lotus Word Pro (δείγμα)

presenter.png

Χρήσιμες ομαδοποιημένες* επεκτάσεις, σαν το Presenter View στο πρόγραμμα Impress

1 εκατομμύριο διαθέσιμων γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο Calc

Βελτιωμένη διαχείριση  layout διαφανειών στο Impress

wpd-editable-images.pngΙδιαίτερα βελτιωμένη ικανότητα εισαγωγής* αρχείων wordperfect (δείγμα)

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Φόρτωση και Αποθήκευση αρχείων εγγράφων .ODF σε flat XML, για ευκολώτερη* εξωτερική XSLT επεξεργασία

Φόρτωση και Αποθήκευση αρχείων εγγράφων .ODF σε flat XML

 • Άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την Άδεια, από το μενού* Help

Άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την Άδεια, από το μενού* Help

 • Άμεσα διαθέσιμη on-line Βοήθεια, μέσω του WikiHelp*

Άμεσα διαθέσιμη on-line Βοήθεια, μέσω του WikiHelp*

 • Προσθήκη "Πειραματικού" τρόπου, για να μπορούν οι χρήστες να δοκιμάζουν τα χαρακτηριστικά* που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί
 • Ενσωματωμένες γραμματοσειρές Linux "Libertine G" και Linux "Biolinum G"

Ενσωματωμένες γραμματοσειρές Linux "Libertine G" και Linux "Biolinum G" (εμφανίζονται)

 • Προσθήκη των χρωμάτων LibreColors στην παλέτα
 
 • Υλοποίηση της δυνατότητας εισαγωγής του alpha channel για αρχεία RGBA .tiffs
 
 • Εμφάνιση, από προεπιλογή, όλων των σχετικών μορφών αρχείου, όταν επιλέγουμε "Αποθήκευση ως"
 • Χρήση radio buttons widgets για καλύτερη διευκρίνιση κάποιων σύνθετων στόχων* των επιλογών του μενού

Τα radio buttons διευκρινίζουν καλύτερα κάποιους σύνθετους στόχους* των επιλογών του μενού

 • Πρσσθήκη επιλογής για την ενεργοποίηση αποθήκευσης εγγράφων με μη-ορατές αλλαγές
 
 • Προσθήκη νέου εύχρηστου πλαισίου διαλόγου για το Quickstarter, για αρχιτεκτονικές Unix (ισχύει μόνο στις distro builds)
 
 • Διόρθωση του παράγοντα επαναπροσδιορισμού μεγέθους των synthetic small caps, με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης και της διαλειτουργικότητας*
 

Χρακτηριστικά και Διορθώσεις (Fixes) του προγράμματος Writer

 • Νέο εύχρηστο πλαίσο διαλόγου (dialog box) για τη δημιουργία και διαχείριση των τίτλους στις σελίδες*

Νέο εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου (dialog box) για τίτλους στις σελίδες

 • Φίλτρο για την εισαγωγή αρχείων Lotus Word Pro

Lotus Word Pro import filter

 • Εισαγωγή εικόνων με Scalable Διανυσματικά γραφικά* (SVG) στο πρόγραμμα Writer*

Εισαγωγή εικόνων με Scalable Διανυσματικά γραφικά* (SVG) στο πρόγραμμα Writer*

 • Τεράστια βελτίωση ικανότητας εξαγωγής αρχείων RTF, με διορθώσεις πολλών κρίσιμων data-loss bugs
 
 • Οι ΑυτοΔιορθώσεις (AutoCorrections)  αντιστοιχούν τις λέξεις που η ΑυτοΔιόρθωση (AutoCorrect) αντικαθιστά*
 
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης της αναγνώρισης αριθμών στο πρόγραμμα Writer
 
 • Εισαγωγή εγγράφων τύπου MS Works*

Εισαγωγή εγγράφων τύπου MS Works

 • Ο Εξερευνητής αρχείων σας επιτρέπει να εκπτύξετε ένα heading, όπως συνηθίζεται στα πλαίσια ενός tree view*

Ο Εξερευνητής αρχείων σας επιτρέπει να εκπτύξετε ένα heading, όπως συνηθίζεται στα πλαίσια ενός tree view*

 • Πολλές βελτιώσεις* στηνν εισαγωγή αρχείων Wordperfect

presenter.png

presenter.png

Χαρακτηριστικά και Διορθώσεις (Fixes) του προγράμματος Calc

 • Πιο οικεία, προεπιλεγμένη, συνδυασμοί πλήκτρον*

Πιο οικεία, προεπιλεγμένη, συνδυασμοί πλήκτρον

 • Η μετακίνηση στα διάφορα Tabs κατά τη διάρκεια του auto-complete, μπλοκάρει την τρέχουσα επιλογή και μπορείτε να πάτε στο επόμενο κελί
 
 • Η πληκτρολόγηση "Shift-Tab" σας μετατοπίζει κυκλικά στις auto-complete επιλογές
 
 • Μετακίνηση προς και από τις references, μέσα στα κελιά με τους μαθηματικούς τύπους, μέσω Ctrl-[ και Ctrl-]
 
 • Χρήση του Ctrl-Shift-D για το άνοιγμα Λιστών επιλογής στο LibreOffice
 
 • Νέα σελίδα με επιλογές "Συμβατότητας", για τις αλληλεπιδράσεις με τη διεπαφή χρήστη (UI)

Νέα σελίδα με επιλογές "Συμβατότητας",

για τις αλληλεπιδράσεις με τη διεπαφή χρήστη (UI)

 • Βελτιωμένη Εργονομία:
 
 • Εικονίδιο της μπάρας εργαλείων (Toolbar) για την μετάβασή μας από το ένα sheet grid στο άλλο, του προγράμματος Calc
 
 • Υποστήριξη 3 διαφορετικοών τρόπων σύνταξης μαθηματικών τύπων: Calc A1, Excel A1 και Excel R1C1*
 
 • Η υπηρεσία Εντόπισης & Αντικατάστασης αντιπαρέρχεται τα κελιά που έχουν φιλτραριστεί, αποφεύγοντας απρόβλεπτες αλλαγές σε δεδομένα που δεν μπορείτε να δείτε*
 
 • Όταν κάνετε αντιγραφή ενός ολοκλήρου φάσματος τιμών (range), τότε επιλέγεται εκείνο το φάσμα που βρίσκεται υπό αντιγραφή. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να το επικολλήσετε, πατώντας απλά  το πλήκτρο "Enter". Αν πατήσετε το "Esc", τότε θα απομακρυνθεί η επιλογή* του φασματος τιμών
 
 • Ο κέρσορας κελιών παραμένει στο αρχικό κελί, για ό,σο εσείς επιλέγετε το φάσμα τιμών
 
 • Νέα, περισσότερο συμβατές μορφές ορίων*

Προσθέσαμε διάστικτα / διακεκομένα όρια στο Calc

 • Γρηγορότερη εισαγωγή* Excel, DBF και ODS
 
 • Βελτιωμένη διαλειτουργικότητα Excel
 
 • Δυνατότητα χρήσης Αγγλικών ονομάτων μαθηματικών τύπων σε άλλα locales
 
 • Κατανεμημένη ευθυγράμμιση - μας επιτρέπει να καθορίσουμε μία "κατανεμημένη" οριζόντια ευθυγράμμιση καθώς και "στοίχιση" και "κατανομή" κάθετης ευθυγράμμισης εντός των κελιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε CJK locales
 
 • Configurable argument and array separators in formula expressions
 
 • Οι εξωτερικές αναφορές δουλεύουν μέσα στα πλαίσια της λειτουγίας OFFSET
 
 • Η λειτουργία προστασίας κελιών μας παρέχει 2 επιπλέον επιλογές προστασίας, για να μπορούμε να περιορίσουμε, κατ' επιλογήν, την τοποθέτηση του κέρσορα σε προστατευμένες και απροστάτευτες περιοχές
 
 • Αυτόματη εισαγωγή των δεκαδικών ψηφίων, στο "General" format, του προγράμματος Calc
 
 • Νέες επιλογές για την εισαγωγή CSV (Comma-Separated Value) στο Calc
 

Νέα χαρακτηριστικά και Διορθώσεις (Fixes) του προγράμματος Impress/Draw

 • Δυνατότητα εισαγωγής γραφικής παράστασης PPTX
 
 • Συνοδευτικό : Παρουσίαση σε Κονσόλα επέκτασης, για να  κάνει προεπιλεγμένη οθόνη του φορητού υπολογιστή αντί του βιντεοπροβολέα στο Linux
presenter.png
 • Διόρθωση  προβλημάτων τυχαιοποίησης στη λειτουργία "Dissolve" transition*
 
 • Βελτιωμένη διαχείριση των slide layout στο πρόγραμμα Impress

 

 • Εισαγωγή εικόνων SVG μέσα στο πρόγραμμα Draw και δυνατότητα επακόλουθης διαδραστικής* επεξεργασίας τους

Εισαγωγή εικόνων SVG μέσα στο πρόγραμμα Draw και δυνατότητα επακόλουθης διαδραστικής επεξεργασίας τους

Νέα χαρακτηριστικά και Διορθώσεις (Fixes) του προγράμματος Math

 • Προεπιλογή για να εκτύπωση μόνο τον ίδιοτύπο στα Μαθηματικά
 
 • Διόρθωση των κακοσχηματισμένων παρενθέσεων σε Μαθηματικούς τύπους, κατά το presentation mode
 
 • Διαδραστική, εντός-του-εγγράφου (in-document) επεξεργασία μαθηματκών τύπων (σε πειραματκό mode)*

Διαδραστική, εντός-του-εγγράφου (in-document) διαχείριση ιδιοτήτων

 • Νέα εντολή Μαθηματικών: "nospace"
 

Νέα χαρακτηριστικά και Διορθώσεις (Fixes) του προγράμματος Base

 • Προσθήκη ιδιοτήτων για τον έλεγχο των σχημάτων (shapes)
 
 • ειροκίνητη ρύθμιση για την υποστήριξη πρωτογενούς κλειδιού (primary key) σε Βάσεις Δεδομένων
 
 • Υποστήριξη εγγραφής σε Read-Only βάσεις δεδομένων
 

Βελτιώσεις Παραγωγικότητας

 • Νέα ειδική (custom) διαχείριση ιδιοτήτων εγγράφφου

Νέα ειδική (custom) διαχείριση ιδιοτήτων εγγράφφου

 • Ενσωμάτωση των standard γραμματοσειρών PDF
 
 • Νέα οικογένεια γραμματοσειρών "Narrow"

Νέα οικογένεια γραμματοσειρών "Narrow"

 • Αυξημένη προστασία εγγράφων στα προγράμματα Writer και Calc
 
 • Εισαγωγή αντικειμένων ζωγραφικής σε γραφικές παραστάσεις
 
 • Ιεραρχικές ετικέτες αξόνων για γραφικές παραστάσεις

Ιεραρχικές ετικέτες αξόνων για γραφικές παραστάσεις

Χρηστικότητα και Διεπαφή

 • Μπάρα εργαλείων για κοινή αναζήτηση
 
 • Νέα, ευκολώτερη στη χρήση, διεπαφή εκτύπωσης (print interface)

Νέα, ευκολώτερη στη χρήση, διεπαφή εκτύπωσης (print interface)

 • Ευκολώτερη πλοήγηση σε έγγραφα του προγράμματος Writer

Ευκολώτερη πλοήγηση σε έγγραφα του προγράμματος Writer

 • Περισσότερες επιλογές για τη αλλαγή γραμμάτων
 
 • Επανασχεδίαση του θησαυρού (thesaurus)
 
 • Επαναπροσδιορισμός ενός κειμένου στην προκαθωρισμένη (default) γλώσσα, στο πρόγραμμα Writer
 
 • Text rendering of form controls, στο πρόγραμμα Writer
 
 • Βελτιωμένες προκαθωρισμένες (defaults) ρυθμίσεις για τις γραφικές παραστάσεις
 
 • Προσαρμογή στην μαρκαρισμένη (marked) επιλογή της περιοχής φιλτραρίσματος του προγράμματος Calc
 
 • Παράθυρο διαλόγου ταξινόμησης για το DataPilot, του προγράμματος Calc

Παράθυρο διαλόγου ταξινόμησης για το DataPilot, του προγράμματος Calc

 • Εμφάνιση ειδικών (custom) ονομάτων στα πεδία του DataPilot, τα διάφορα items και τα σύνολα, στο πρόγραμμα Calc
 

Χαρακτηριστικά για τους Developers και Επεκτασιμότητα

 • Βελτιώσεις του ελέγχου πλέγματος (Grid control)
 
 • Νέος κόμβος MetaData για βάσεις δεδομένων
 
 • Επεκτείνοντας τους οδηγούς των βάσεων δεδομένων (database drivers) που χρησιμοποιούν επεκτάσεις
 
 • UNO APIs to for size και προστασία κίνησης των σημειώσεων
 
 • Δυνατότητα προσθήκης των εγγράφων ζωγραφικής στην gallery, διά μέσω του UNO API
 

Διεθνοποίηση (Internationalization)

ΌΛες οι γλώσσες έχουν ενημερωθεί.

Πρόσθετα τοπικά δεδομένα έχουν προστεθεί για τις εξής γλώσσες: Αραβικά (Αλγερία) [ar-DZ], Bafia (Καμερούν) [ksf-CM], Bushi (Mayotte)[buc-YT], Campidanese (Σαρδηνία) [sro-IT], Gallurese (Σαρδηνία)[sdn-IT], Gikuyu (Κένυα) [ki-KE], Latgalian (Λάτβια) [ltg-LV], Logudorese (Σαρδηνία) [src-IT], Maithili (Ινδία) [mai-IN], MalagasyPlateau (Μαδαγασκάρη) [plt-MG], Maore (Mayotte) [swb-YT], Papiamentu (Ολλάνδικές Αντίλλες) [pap-AN], Rusyn (Σλοβακία) [rue-SK], Rusyn(Ουκρανία) [rue-UA], Sassarese (Σαρδηνία)[sdc-IT], Sorbian, Tahitian (Γαλλική Πολυνησία) [ty-PF], Upper Sorbian (Γερμανία) [hsb-DE], Yoruba(Νιγηρία) [yo-NG].

Τα Λεξικά έχουν ενημερωθεί για τις εξής γλώσσες: Καταλανικά [ca], Κροατικά [hr] (+ προσετέθη ορθογραφικό λεξικό), Δανεζικά [da](+ προσετέθη ένας Θησαυρός), Ολλανδικά [nl], Ουγγρικά [hu], Ιταλικά [it], Κουρδικά [ku], Ρουμανικά [ro], Σερβικά [sr/sh], Σλοβενικά [sl], Σλοβακικά [sk], Σουηδικά [sv], Βιετναμέζκα [vi].

Τα δεδομένα αυτο-διόρθωσης ενημερώθηκαν για: Afrikaans [af], Κροατικά [hr], Αγγλικά (Νότιος Αφρική) [en-ZA], Γαλλικά [fr], Πορτογαλικά (Βραζιλία) [pt-BR], Γερμανικά [de], Ουγγρικά [hu], Λιθουανικά [lt], Μογγολικά [mn], Πολωνικά [pl]

Περισσότερες πληροφορίες

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά προήλθαν ειδικά από το LibreOffice project, βλέπε τον κατάλογο χαρακτηριστικών του LibreOffice, στην έκδοση 3.3 στη σελίδα του wiki μας, για παραπάνω πληροφορίες.

Για έναν πλήρη κατάλογο των εβδομαδιαίων διορθώσεων των διάφορων bugs, μπορείτε να ελέγξετε την εβδομαδιαία περίληψη (weekly summary) στο wiki μας

* Χαρακτηριστικά με ετικέτα * είναι ειδικά για LibreOffice.

Φίλτρο* εισαγωγής αρχείων MS Works (δείγμα)