Το LibreOffice στα Ελληνικά

Σημειώσεις έκδοσης

LibreOffice 3.6.2 τελική (2012-10-04)

Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση από της σειράς 3.6 του LibreOffice.
Περιέχει πολλά συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά, και είναι η συνιστώμενη έκδοση για τους ιδιώτες χρήστες και μικρές επιχειρήσεις.

Ισχύουν οι παρακάτω σημειώσεις:

 • Η έκδοση για Windows αποτελεί ένα διεθνούς εμβέλειας build, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα διεαπεφής χρήστη που επιθυμείτε. Το περιεχόμενο για βοήθεια, είναι διαθέσιμο μέσω μίας online υπηρεσίας, ή, εναλλακτικά, σαν ξεχωριστή εγκατάσταση ενός αρχείου.
 • Για τους χρήστες  Windows που διαθέτουν ήδη το OpenOffice.org εγκατεστημένο, θα συνιστούσαμε να γίνει πρώτα η απεγκατάστασή του, διότι πραγματοποιεί καταχωρήσεις και συνδέσεις με αρχεία του ιδίου τύπου.
 • Αν τρέχετε τα Windows 2000, πριν προβείτε στη εγκατάσταση του LibreOffice, μπορεί να χρειασθείτε  να κάνετε πρώτα αυτή την ειδική ενημέρωση αρχείων.
 • Αν τρέχετε GNU/Linux, κρατήστε υπ' όψιν ότι η Java GCJ έχει κάποια γνωστά προβλήματα στη συνεργασία της με το LibreOffice, και γι' αυτό θα σας συμβουλεύαμε να χρησιμοποιήσετε, στη θέση της, π.χ. την OpenJDK.
 • Το LibreOffice ενσωματώνει όλες τις διορθώσεις ασφάλειας, για προβλήματα ασφάλειας που υπήρχαν στην έκδοση του OpenOffice.org 3.3.0, και ίσως και ακόμη περισσότερες διορθώσεις ασφάλειας, σαν παράπλευρο πλεονέκτημα της διαδικασίας ξεκαθαρίσματος του κώδικα (code clean-ups).
 • Το Microsoft Office 2010 ενδέχεται να εμφανίσει μήνυμα ότι το ODF 1,2 και έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το LibreOffice 3,5 (ή νεότερο) είναι προβληματικά  (αλλά τα ανοίγει ακόμα). Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του MSO2010 που έχει  υποστήριξη μόνο ODF 1,1, παρακαλώ δείτε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

LibreOffice 3.5.6 Final (2012-08-15)

This is the seventh release from the 3.5 branch of LibreOffice.
It is a well-matured stable release, and thus the recommended version for conservative private and corporate users.

The following notes apply:

 • This release is bit-for-bit identical to the 3.5.6 Release Candidate 2, so you don't need to download or reinstall if you have that version already.
 • The distribution for Windows is an international build, so you can choose the user interface language that you prefer. Help content is available via an online service, or alternatively as a separate install.
 • Our Windows binaries are digitally signed by The Document Foundation.
 • For Windows users that have LibreOffice prior to version 3.4.5 installed, uninstall that beforehand. Otherwise, the upgrade to 3.5.6 may fail.
 • For Windows users that have OpenOffice.org installed, we advise uninstalling that beforehand, because it registers the same file type associations.
 • If you run Windows 2000, you may require this update before being able to install LibreOffice.
 • If you run Linux, the GCJ Java variant has known issues with LibreOffice, we advise to e.g. use OpenJDK instead.
 • LibreOffice contains all the security fixes from OpenOffice.org in 3.3.0, and perhaps more as a side-effect of the code clean-ups.
 • Microsoft Office 2010 will complain that ODF 1.2 and extended documents written by LibreOffice 3.5 are invalid (but opens them still). This is a shortcoming in MSO2010 only supporting ODF 1.1, please see here for further details.