Το LibreOffice στα Ελληνικά

Χαρακτηριστικά του Υπολογιστικού φύλλου Calc

Calc, Υπολογιστικό Φύλλο του LibreOffice

Ένα Υπολογιστικό Φύλλο που καλύπτει κάθε ανάγκη

Το Calc είναι το πρόγραμμα spreadsheet (Υπολογιστικό Φύλλο) που ανέκαθεν χρειαζόσασταν. Αυτοί που το δοκιμάζουν για πρώτη φορά, το βρίσκουν απλό και εύκολο στην εκμάθηση. Οι επαγγελματικά ενασχολούμενοι με εντόπιση και εξαγωγή δεδομένων (data miners) και εκείνοι που ασχολούνται εντατικά με αριθμούς (number crunchers), θα εκτιμήσουν το εκτεταμένο φάσμα προχωρημένων λειτουργιών.

Η τεχνολογία Advanced DataPilot καθιστά εύκολη την εισαγωγή ανεπεξέργαστων δεδομένων από εταιρικές βάσεις δεδομένων, την μετέπειτα ενοποίηση και επεξεργασία τους (cross-tabulate), την περιληπτική τους απεικόνιση (summarise), και την μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία.

Η εισαγωγή μαθηματικών τύπων σε φυσική γλώσσα, σας επιτρέπει την δημιουργία τύπων με χρήση κανονικών λέξεων (π.χ.: "Πωλήσεις - Κόστη").

Το κουμπί Intelligent Sum (Έξυπνο Άθροισμα) εισάγει, με αυτόματο τρόπο, μία λειτουργία αθροίσματος ή ενός υποσυνόλου, ανάλογα με το context.Οι Βοηθοί (Wizards) θα σας καθοδηγήσουν στις διάφορες επιλογές και στη χρήση ενός εκτεταμένου φάσματος προχωρημένων λειτουργιών Υπολογιστικού Φύλλου. Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε templates από το αποθετήριο των templates του LibreOffice, για έτοιμες λύσιες spreadsheet.

Τα διάφορα στύλ και δυνατότητες άμεσου formatting, καθιστούν εύκολη την εφαρμογή ευέλικτων επιλογών μορφοποίησης κελλιού, περιλαμβανομένων: της ελεύθερης περιστροφής των περιεχομένων, των templates, των backgrounds, των ορίων και πολλών άλλων ακόμη. Γίνετε ειδικός στα Υπολογιστικά Φύλλα, χρησιμοποιώντας templates με ενσωματωμένες λειτουργίες, για να μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ένα εκ των προτέρων προετοιμασμένο φύλλο και να μπορείτε, απλά, να επικεντρωθείτε στην καθ'εαυτό δουλειά σας.

Ο Διαχειριστής Σεναρίων (Scenario Manager) επιτρέπει την ανάλυση με βάση τα "what if ..." σενάρια, με το πάτημα ενός κουμπιού. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να συγκρίνετε την προβλεπόμενη κεροδοφορία (profitability) σε συνθήκες καλών, μέτριων και χαμηλών προβλέψεων για τις πωλήσεις.

Το τμήμα επίλυσης (solver component) του Calc  σας επιτρέπει να επιλύετε προβλήματα βελτιστοποίησης, στα οποία η βέλτιστη τιμή ενός συγκεκριμμένου κελλιού του Υπολογιστικού Φύλλου, πρέπει να υπολογισθεί με βάση τους περιορισμούς που ορίζονται στα άλλα κελλιά.

Μπορείτε να κάνετε, επίσης, και μία συνεργατική δουλειά με τα Υπολογιστικά Φύλλα, χάρη στη δυνατότητα  υποστήριξης πολλαπλών χρηστών του Calc. Μπορείτε, λοιπόν, να μοιραστείτε  ένα spreadsheet, έτσι ώστε να μπορούν και άλλοι χρήστες να προσθέτουν τα δεδομένα τους σε αυτό. Ο ιδιοκτήτης του spreadsheet μπορεί, κατόπιν, να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα, με λίγα μόνο κλικ. Αυτή η δυνατότητα συνεργασιμότητας βοηθά στην αποφυγή των editing conflicts.

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα υπολογιστικά σας φύλλα σε μορφή αρχείου OpenDocument, τη νέα διεθνή προδιαγραφή για τα έγγραφα. Αυτή η μορφή αρχείων που βασίζεται στα XML, σημαίνει ότι τα δικά σας αρχεία θα μπορούν να διαβάζονται ακόμη κι αν ο αποδέκτης δεν είναι χρήστης του Calc. Τα υπολογιστικά σας φύλλα θα είναι προσβάσιμα με τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού που να είναι συμβατό με το OpenDocument.

Μπορείτε, επίσης, να ανοίγετε και υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel καθώς και να τα αποθηκεύετε την δικιά σας δουλειά υπό μορφή Excel, για να την στείλλετε σε ανθρώπους που έχουν μείνει ακόμη εγκλωβισμένοι σε προϊόντα της Microsoft. Αν το μόνο που χρειάζεστε είναι να καταστήσετε τα δεδομένα σας αναγνώσιμα σε μία ευρεία γκάμα συσκευών και πλατφορμών, μπορείτε να κάνετε Εξαγωγή σε μορφή Portable Document Format (.pdf). Το Calc μπορεί να ανοίξει τα αρχεία .xlsx που δημιουργήθηκαν με το Microsoft Office 2007 για περιβάλλον Windows, είτε με το Microsoft Office 2008 για περιβάλλον Mac OS X.