Το LibreOffice στα Ελληνικά

Πρότυπα LibreOffice

A template to automate your home budget management with LibreOffice (contributor: Ron Faile)

Αυτοματοποιήστε την παραγωγικότητά σας με το LibreOffice

Για να ολοκληρώνετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες γρήγορα και εύκολα, και για να είστε σίγουροι ότι έχετε τη βέλτιστη παρουσίαση των εγγράφων σας κάθε φορά,  το LibreOffice μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παραμετροποιημένα πρότυπα για κάθε ανάγκη σας (επισκεφθείτε το αποθετήριο προτύπων για τη λήψη διαθέσιμων προτύπων).

Ένα πρότυπο είναι έγγραφο τύπου «προς συμπλήρωση» που μπορεί να συμπληρωθεί είτε με το χέρι, είτε με κάποιο διαδραστικό τρόπο με χρήση βοηθού (Wizard). Μόλις εισάγετε τις αναγκαίες πληροφορίες, μπορείτε να επεξεργαστείτε, αποθηκεύσετε και διαχειριστείτε το αποτέλεσμα ως ένα συνήθες έγγραφο.

Τα πρότυπα σάς γλιτώνουν χρόνο για την αρχική προετοιμασία και μορφοποίηση συχνά χρησιμοποιούμενων εγγράφων όπως προϋπολογισμούς (δείτε το παράδειγμα δίπλα), βιογραφικά, γράμματα από συγχώνευση αλληλογραφίας, κτλ, και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε έγγραφα που είναι ακριβώς ίδια σε παρουσίαση και μορφοποίηση κάθε φορά.

Μπορείτε να έχετε πρότυπα σε έγγραφα κειμένου (Writer), λογιστικά φύλλα (Calc) και παρουσιάσεις (Impress), και μπορείτε να βρείτε αρκετά έτοιμα από το ίδιο το αποθετήριο του LibreOffice ή και από άλλες πηγές στο διαδίκτυο.

Παρακάτω είναι μερικές προτεινόμενες τοποθεσίες από όπου μπορείτε να βρείτε πρότυπα:

Αν έχετε ήδη αναπτύξει πρότυπα, ή θέλετε να μάθετε πως να φτιάξετε τα δικά σας πρότυπα, παρακαλούμε δείτε πως να συμμετάσχετε στην ανάπτυξη προτύπων με την ομάδα τεκμηρίωσης.