Το LibreOffice στα Ελληνικά

Ο Διαχειριστής επεκτάσεων του LibreOffice

Ο Διαχειριστής επεκτάσεων του LibreOffice

Βελτιώστε την λειτουργικότητα του LibreOffice με Επεκτάσεις

Μπορείτε να επαυξήσετε την λειτουργικότητα του LibreOffice ακόμη περαιτέρω, με τις Επεκτάσεις (για τη Λήψη τους, επισκεφθείτε το LibrePlanet web).

Οι Επεκτάσεις είναι πρόσθετα στοιχεία (plug-in) του Λογισμικού, τα οποία εσείς εγκαθιστάτε έξτρα, πέραν του κλασσικού αρχείου του LibreOffice που λάβατε, και τα οποία προσθέτουν κάποια χαρακτηριστικά μεγαλύτερης λειτουργικότητας στη σουΐτα, είτε σε κάποια μεμονωμένη επί μέρους εφαρμογή (Writer, Calc, Impress, κλπ), είτε σε κάθε μία από αυτές.

Σημειώστε ότι από την έκδοση LibreOffice 3.3, πολλές σημαντικές Επεκτάσεις, που ήταν πριν διαθέσιμες ως ξεχωριστά αρχεία για λήψη, τώρα έχουν ενσωματωθεί μέσα στο βασικό πακέτο, ως βασικά χαρακτηριστικά:
  • Εισαγωγή αρχείων PDF (PDF Import): Η επέκταση για την εισαγωγή αρχείων τύπου PDF, επιτρέπει να εισάγετε και να τροποποιείτε έγγραφα PDF. Μπορείτε να πετύχετε αποτελέσματα με ποσοστό επιτυχίας 100%, σε ό,τι αφορά τη μορφοποίηση (layout), με τη βοήθεια των «Υβριδικών αρχείων PDF/ODF» («PDF/ODF hybrid file»), τα οποία αυτή η επέκταση υποστηρίζει. Ένα τέτοιο υβριδικό αρχείο PDF/ODF, είναι ένα αρχείο PDF, που περιέχει ένα ενσωματωμένο (embedded) πηγαίο αρχείο ODF (ODF source file). Το LibreOffice ανοίγει αυτά τα υβριδικά αρχεία PDF/ODF, σαν να επρόκειτο για αρχεία ODF, χωρίς αλλοίωση στη μορφοποίησή τους (layout).
  • Ελαχιστοποίηση παρουσίασης (Presentation Minimizer): Η επέκταση Ελαχιστοποίησης παρουσίασης μικραίνει το μέγεθος αρχείου της τρέχουσας παρουσίασης. Οι εικόνες συμπιέζονται, ενώ τα μη απαραίτητα δεδομένα απομακρύνονται. Η ποιότητα και το μέγεθος της εικόνας, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Οι παρουσιάσεις που προορίζονται για προβολή σε οθόνη ή σύστημα προβολής, δεν χρειάζονται την ίδια ποιότητα που απαιτείται για τις παρουσιάσεις που πρέπει να εκτυπωθούν, και άρα, μπορεί κανείς να τις βελτιστοποιήσει. Τα αντικείμενα «Object Linking and Embedding» (OLE), είναι χρήσιμα κατά τη φάση σχεδίασης, αλλά μπορεί να έχουν το διπλάσιο όγκο σε σχέση με μια κανονική εικόνα. Η Ελαχιστοποίηση Παρουσιάσεων (Presentation Minimizer) μπορεί να αντικαταστήσει τα αντικείμενα OLE με εικόνες, χωρίς απώλεια ποιότητας. Εκτός από τη σμίκρυνση του μεγέθους του αρχείου, η Ελαχιστοποίηση παρουσίασης μπορεί, επίσης, να απαλείψει τις Σημειώσεις που προορίζονται για τον ομιλητή, καθώς και τις κρυμμένες διαφάνειες, ούτως ώστε να μην διατρέχετε τον κίνδυνο να δημοσιοποιήσετε, κατά λάθος, εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο Βοηθός (wizard) ανακεφαλαιώνει όλες τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στην παρουσίαση, και κάνει και μια εκτίμηση της συνολικλης εξοικονόμησης σε μέγεθος του αρχείου. Η Ελαχιστοποίηση παρουσίασης λειτουργεί και με παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint.
  • Κονσόλα παρουσιαστή (Presenter Console): η επέκταση με την Κονσόλα παρουσιαστή, σας προσφέρει περισσότερο έλεγχο στην παρουσίαση των διαφανειών, όπως, για παράδειγμα, επιτρέποντάς σας να δείτε την επόμενη διαφάνεια, τις σημειώσεις των διαφανειών σας, και ένα χρονόμετρο της παρουσίασής σας, ενώ το ακροατήριό σας θα βλέπει μόνο την τρέχουσα διαφάνεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης (views): ο πρώτος τρόπος εμφανίζει την τρέχουσα διαφάνεια, περιλαμβανομένων και των ειδικών εφέ, καθώς και την επόμενη διαφάνεια. Ο δεύτερος τρόπος εμφανίζει τις Σημειωσεις του ομιλητή με κλιμακούμενη μορφή (scalable type), μαζί με την τρέχουσα και την επόμενη διαφάνεια. Ο τρίτος τρόπος είναι ένας ταξινομητής διαφανειών, που εμφανίζει τις μικρογραφίες των διαφανειών.
  • Δημιουργός αναφορών (ReportBuilder): χρησιμοποιείστε το Δημιουργό αναφορών για να φτιάξετε ευπαρουσίαστες αναφορές βάσεων δεδομένων. Ο ευέλικτος επεξεργαστής αναφορών επιτρέπει να καθορίσετε τίτλους και υποσημειώσεις (footers) συγκεκριμμένων σελίδων και ομάδων, και μπορείτε να ενσωματώσετε υπολογισμένα πεδία (calculated fields), για να δημιουργήσετε σύνθετες αναφορές. Χρησιμοποιώντας το με το Base, μπορείτε ακόμη και να σχεδιάσετε αναφορές για την HSQL, την Oracle και, σχεδόν, οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων.
  • Μη-γραμμικός βοηθός επίλυσης (Non-Linear Solver): από την κατασκευή του, το Calc προσφέρει μία μηχανή επίλυσης (solver engine) μόνο για γραμμικό προγραμματιμό (linear programming). Αυτό βελτιστοποιεί τα μοντέλα, εντός ορισμένων ορίων. Πάντως, όταν υπάρχουν πιο περίπλοκοι μαθηματικοί τύποι ή περιορισμούς (constraint), τότε χρειάζεται μη-γραμμικός προγραμματισμός (non-linear programming). Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει τώρα, η επέκταση με το «Βοηθό επίλυσης για Μη-Γραμμικό προγραμματσμό» («Solver for Nonlinear Programming»). Τώρα πλέον ενσωματώνει δύο Εξελικτικούς αλγόριθμους (Evolutionary Algorithms), που μπορούν να χειριστούν μεταβλητές ακεραίων και αριθμών κινητής υποδιαστολής, καθώς και μη-γραμμικούς περιορισμούς.
  • Εκδότης για Wiki (Wiki Publisher): η επέκταση με τον Εκδότη για Wiki επιτρέπει να δημιουργείτε άρθρα για ένα Wiki, σε εξυπηρετητές τύπου MediaWiki (όπως Wikipedia), χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τη γλώσσα γραφής MediaWiki. Μπορείτε να δημοσιεύσετε με διαφάνεια, τόσο τα νέα, όσο και τα προϋπάρχοντα έγγραφα σε μια σελίδα wikipage, με το Writer. Ο Εκδότης Wiki υποστηρίζει βασικά χαρακτηριστικά κειμένου (essential text attributes), όπως τις κεφαλίδες, τους υπερσυνδέσμους και τις λίστες, καθώς και απλούς πίνακες. Υποστηρίζει επίσης και εικόνες, εάν αυτές έχουν ήδη προστεθεί στο δικτυακό τόπο. Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται η αυτόματη αποστολή εικόνων. Αυτή είναι η ιδανική επέκταση εάν θέλετε να καταστήσετε κάποια προϋπάρχοντα έγγραφα τεκμηρίωσης και κάποιες προδιαγραφές, διαθέσιμα σε εξυπηρετητές MediaWiki. Απλά, ανοίξτε το έγγραφό σας και καλέστε την επέκταση μέσω της εντολής «Αποστολή – εξυπηρετητής MediaWiki». Ένα πλαίσιο διαλόγου θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία δημοσίευσης.

Αν αναπτύσσετε μια επέκταση και θα θέλατε να την δείτε να γίνεται ένα προεγκατεστημένο χαρακτηριστικό του LibreOffice, παρακαλώ συζητείστε το με τους δικούς μας προγραμματιστές ζωντανά στο IRC, στο κανάλι #libreoffice του irc.freenode.net, ή στείλτε ένα μήνυμα στην ταχυδρομική λίστα για τους προγραμματιστές στο developers mailing list.