Το LibreOffice στα Ελληνικά

Προσβασιμότητα

To LibreOffice σχεδιάσθηκε με ιδαίτερα μεγάλη προσοχή σε θέματα προσβασιμότητας, για να γίνει η σουίτα άνετη και εύχρηστη και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε, επισης, να διαβάσετε κι' άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, στο wiki μας. Εάν εντοπίσετε τυχόν ελλείψεις ή κενά, στα διάφορα χαρακτηριστικά ή τις πληροφορίες που παρέχονται, τότε σας παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψη σας να βοηθήσετε στην βελτίωσή τους, αναφέροντάς μας σχετικά, μέσω των ταχυδρομικών μας λιστών, ή ακόμη και προσφερόμενοι να λάβετε μέρος μία συνειφορά σας στο project.

Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σελίδα είναι τα εξής:

 1. Πλοήγηση με το πληκτρολογιο
 2. Χρώματα και Γραμματοσειρές
 3. Τεχνολογία υποβοήθησης
 4. Τεκμηρίωση
 5. Περισσότερα χαρακτηριστικά Προσβασιμότητας

 

 Πλοήγηση με το πληκτρολογιο

Αναλυτικούς ορισμούς των συντομεύσεων πληκτρολογίου, στα πλάισια των διάφορων εφαρμογών

 • Πλήρη πρόσβαση στις μπάρες εργαλείων (toolbars) μέσω του πληκτρολογίου
 • Ενεργοποιημένη δυνατότητα για μία μέσω-πληκτρολογίου  εναλλαγή μεταξύ εγγράφων, παραθύρων, μενού, toolbars, modeless διαλόγων και αιωρούμενων    (floating) παραθύρων
 • Ενιχυμένη δυνατότητα πλοήγησης σε έγγραφα, μέσω πληκτρολογίου και online βοήθεια, για να πλοηγηθείτε και να ενεργοποείτε τα hyperlinks;
 • Μενού και εικονίδια στην μπάρα εργαλείων, για να έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες που ήταν προσβάσιμες μόνο μέσω ποντικιού
 • Οι απενεργοποιημένες επιλογές μενού εμφανίζονται εκ προεπιλογής
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε συμβουλές βοήθειας (help tips) μέσω πληκτρολογίου
 • Εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε την διάρκεια εμφάνισης των συμβουλών βοήθειας
 • Πρόσβαση μέσω πληκτρολογίου σε Drawing Objects:
  • Τα Drawing objects μπορούν να εισάγονται με τη βοήθεια της μπάρας εργαλείων (toolbar), με την προκαθορισμένη τους (default) θέση και μέγεθος
  • Κάθε λαβή (handle) ενός drawing object μπορεί να επιλεχθεί και να ελέγχεται μέσω πληκτρολογίου, χωριστά, ώστε να είναι εφικτή ακόμη και η   πολυγωνική διαχείριση
 • Ιδιαίτερη προσοχή δώθηκε σε θέματα προσβασιμότητας, μέσα στα πλαίσια διαλόγων, περιλαμβάνοντας:
  • τον διάλογο της μπάρας εργαλείων για παραμετροποίηση
  • εκτεταμένη δυνατότητα ελέγχου της εισαγωγής CSV σε spreadsheets.

 Χρώματα και Γραμματοσειρές

Χρήση Σχημάτων χρωμάτων συστήματος, Υψηλής αντίθεσης

Το LibreOffice προσαρμόζεται στα χρωματικά σχήματα και την ρύθμιση εμφάνισης των αντιθέσεων (contrast), που προβλέπει το Λειτουργικό Σύστημα.

Εξ' άλλου, το LibreOffice προσφέρει παραπάνω ρυθμίσεις για τα χρώματα που δεν προβλέπονται από κανένα σχήμα χρωμάτων συστήματος, καθώς και την δυνατότητα να κάνουμε overwrite τα χρώματα από το τρέχον χρωματικό σχήμα. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας χρωματικά σχήματα στο LibreOffice.
Το σύστημα παροχής βοήθειας σέβεται τα χρώματα που προβλέπονται από το τρέχον χρωματικό σχήμα, αλλά παρέχει επιπρόσθετα και διάφορα προκαθορισμένα στυλ. Οι χρήστες μπορούν να παραμετροποιήσουν τη μορφοποίηση του περιεχομένου βοήθειας, μέσω του αρχείου μετατροπής XSL, όπως επίσης και μέσω του αρχείου Φύλλου με Ειδικό στυλ  (custom style sheet), που βρίσκεται στο φάκελλο "help".

Αυτόματο χρώμα κειμένου

Όλες οι εφαρμογές του LibreOffice υποστηρίζουν αυτόματο χρώμα κειμένου για τα έγγραφά σας και το χρησιμοποιούν εκ κατασκευής (default), έτσι ώστε το κείμενο να είναι πάντα εύκολα διακριτό από το χρώμα του background.
Το κείμενο θα εμφανίζεται στο χρώμα κειμένου του συστήματος. Αν αυτό οδηγεί σε κείμενο σκοτεινού χρώματος, σε σκοτεινό background, ή, αντιθέτως, σε κείμενο φωτεινού χρώματος, σε επίσης φωτεινό background, τότε το κείμενο θα γίνει μαύρο ή λευκό (ανάλογα με το ποιο από τα δύο παρέχει καλύτερη αντίθεση).
Για την ανάγνωση παλιών κειμένων ή εγγράφων που εισήχθησαν, και χρησιμοποιούν hard-formatted χρώματα κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Χρήση αυτόματου χρώματος γραμματοσειράς για την εμφάνιση επί της οθόνης". Όλα τα περιεχόμενα κειμένου, καθώς και οι γραμμές των περιθωρίων των πινάκων και μερικά άλλα στοιχεία, θα εμφανίζονται στο αυτόματο χρώμα γραμματοσειράς.

Εικόνες και Bitmaps

Το LibreOffice διαθέτει διάφορα σύνολα εικόνων, για μικρά και μεγάλα εικονίδια στη μπάρα εργαλείων, τόσο σε φυσιολογική όσο και σε υψηλή αντίθεση (contrast), έτσι ώστε οι εικόνες να εντοπίζονται πιο εύκολα στις διάφορες περιστάσεις.
Όλα τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη (User Interface) που εμφανίζουν ένα γραφικό, διαθέτουν επίσης και από ένα γραφικό με υψηλή αντίθεση.
Το LibreOffice επιλέγει αυτόματα το σύνολο των εικόνων και των γραφικών που είναι τα πλέον κατάλληλα για τις τρέχουσες περιστάσεις χρήσης.

Ρύθμιση Υψηλής αντίθεσης για το Impress και το Draw

Το Impress και το Draw προσφέρουν μία δυνατότητα επιλογής υψηλής αντίθεσης, όπου τα αντικείμενα εμφανίζονται χωρίς χρώματα γεμίσματος (fill) ή χρώματα κειμένου.
Αυτός ο τρόπος θα χρησιμοποιείται αυτόματα όταν επιλέγεται η υψηλή αντίθεαση, από τις ρυθμίσσεις του συστήματος. Μπορείτε να απνεργοποιήσετε, αν θέλετε, αυτή την αυτόματη εντόπιση του LibreOffice, από τις επιλογές της “Προσβασιμότητας“.

Γραμματοσειρές Συστήματος

Το LibreOffice μπορεί να χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές του Λειτουργικού Συστήματος για την διεπαφή χρήστη, έτσι ώστε το LibreOffice να εμφανίζεται με τις ίδιες γραμματοσειρές όπως και οι άλλες εφαρμογές και να μπορεί να τροποποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων του συστήματος.
Υπάρχει ειδική μεταχείριση για να διασφαλισθεί ότι τα διάφορα παράθυρα διαλόγου δεν θα γίνονται μεγαλύτερα από την οθόνη, όταν επιλέγονται σχήματα με μεγάλες γραμματοσειρές.

Άλλα χαρακτηριστικά Αναγνωσιμότητος

 • Τα φωτισμένα στοιχεία του μενού και οι μπάρες εργαλείων καθίστανται πιο εύκολα εντοπίσιμα
 • Υπάρχει ένας σαφής φωτισμός (επιλογή) της τρέχουσας στήλης και της σειράς, στα υπολογισιτκά φύλλα
 • Μπορείτε να αρχίσετε ήνα διακόψετε τα animations για τα γραφικά και το κείμενο.
 • JAWS Screen Reader;
 • ZoomText Screen Reader και Μεγεθυντής
 • Gnopernicus Screen Reader και Μεγεθυντής
 • GNOME On Screen Keyboard (GOK).
 • Αιωρούμενα (Floating) παράθυρα, διάλογοι και μενού, είναι παράθυρα του συστήματος
 • Κάυε μεμονωμένο drawing object μπορεί να έχει ένα όνομα
 • Όλα τα δείγματα κειμένου και templates έχουν ενισχυθεί για να παρέχουν ονόματα και περιγραφές για τα drawing objects.
 • Zoom in ή zoom out σε ένα έγγραφο
 • Τοποθέτηση του ποντικιού στο κουμπί default ή κεντράροντας του διαλόγους
 • Ρύθμιση:
  • Καθορισμός σύνδεσης ενός πλήκτρου συντόμευσης με μία εντολή
  • Εμφάνιση όλων των εντολών στα διάφορα μενού
  • Δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους των κουμπιών της μπάρας εργαλείων
  • Παραμετροποίηση των μενού και της μπάρας εργαλείων
  • Εμφάνιση ή απόκρυψη μίας μπάρας εργαλείων
  • Δημουργία μίας εξατομικευμένης μπάρας εργαλείων
 • Αυτοματοποίηση εργασιών:
  • Διόρθωση , σε πραγματικό χρόνο, των λέξεων που γράφτηκαν λάθος, καθώς πληκτρολογείτε
  • Γρήγορη ενεργοποίηση της επιλογής AutoCorrect και της επιλογής Paste
  • Προσθήκη του AutoCorrect για ανορθογραφίες και για λάθη πληκτρολόγησης
  • Χρησιμοποιείστε το AutoComplete
  • Κάντε αυτόματα τις AutoText entries για τα συχνώτερα χρησιμοποιούμενα κείμενα.

 Τεκμηρίωση

Προσβάσιμη τεκμηρίωση

Όλη η τεκμηρίωση παρέχεται σε μορφή αρχείων ODT και PDF, ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα screen readers και τους μεγεθυντές, για να διαβάζουν την τεκμηρίωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση, παρακαλώ επισκεφθείτε την Σελίδα Τεκμηρίωσης σε αυτό την  σελίδα , ή την Σελίδα Τεκμηρίωσης στην wiki μας. Όλες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου βρίσκονται τεκμηριωμένες στην online βοήθεια.

Προσβάσιμη Online Βοήθεια

Η online βοήθεια παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως να κάνετε χρήση όλων των δυνατοτήτων προσβασιμότητας που προβλέπονται στο LibreOffice. Η online βοήθεια είναι αυτή καθ' εαυτή προσβάσιμη. Οι χρήστες μπορούν να την προσπελάσουν χρησιμοποιώντας τα screen readers, τους μεγεθυντές και τα on-screen πληκτρολόγια.

 Περισσότερα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας

Παρέχονται, επίσης, και άλλα χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα για την προσβασιμότητα:

Μερικά εργαλεία ΤΥ στέλνουν key events στις εφαρμογές μέσω ενός message loop, ή απλά ελέγχοντας το ποντίκι, έτσι ώστε να μην έχει σημασία για την εφαρμογή αν το input θα προέρχεται από τον χρήστη ή από ένα εργαλείο ΤΥ.
Με αυτό τον τρόπο, πολλά από τα εργαλεία ΤΥ, όπως κάποια απλά on-screen πληκτρολόγια, head mice, συσκευές ανίχνευσης κινήσεων των ματιών και μεμονωμένοι διακόπτες (switches), μπορεί να χρησιμοποιηθούν με το LibreOffice.

Υποστήριξη για Άνετη Ανάγνωση των Read-Only Εγγράφων

Οι χρήστες του Screen reader συναντούν μερικές φορές δυσκολία στην ανάγνωση των read-only εγγράφων, διότι δεν μπορούν αν πλοηγηθούν με τον κέρσορα μέσα στο έγγραφο.
Γι' αυτό το λόγο, υπάρχει η δυνατότητα "Χρήση κέρσορα επιλογής κειμένου για τα read-only έγγραφα κειμένου".

Άλλα χαρακτηριστικά ΤΥ

 Τεχνολογία Υποβοήθησης (Assistive Technology)

Ένα κατάλληλο API για την υποστήριξη των τεχνολογιών υποβοήθησης

Τα εργαλεία Τεχνολογιών Υποβοήθησης (ΤΥ) όπως οι screen readers και τα μεγεθυντικά, όπως και άλλα εργαλεία, συνδέονται με το LibreOffice χρησιμοποιώντας το Java Accessibility API (JAA) μέσω του Java Access Bridge για Windows ή για GNOME.
Το LibreOffice διαθέτει το UNO Accessibility API (UAA), εντός του οποίου όλα τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη και τα έγγραφα εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον εαυτό τους και για τα περιεχόμενά τους.
Το UAA και το JAA έχουν κάποια πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα μοντέλα off-screen models των εργαλείων ΤΥ ή σε σύγκριση με το Microsoft Active Accessibility API (MSAA).
Το UAA και το JAA παρέχουν εκτεταμένη πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου, έτσι ώστε τα εργαλεία ΤΥ να μην χρειάζεται να αντλήσουν πληροφορία από διάφορα API proprietary εφαρμογών, ή με το να συνδεόνται με τους οδηγούς (drivers) για την οθόνη .
Εγινε μία τεράστια προσπάθεια για να μπορούν τα διάφορα στοιχεία διεπαφής χρήστη και τα περιεχόμενα κειμένων να υποστηρίζουν πλήρως τις διεπαφές προσβασιμότητας. Για παράδειγμα: providing text with attributes and character bounds information, and sending all the necessary notifications and providing names and descriptions of controls.

Όλα τα εργαλεία ΤΥ που μπορούν να συνεργαστούν με εφαρμογές Java μέσω του Java Access Bridge, θα μπορούν επίσης να τρέξουν και με το LibreOffice.

Το Java Accessibility API υποστηρίζεται από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ΤΥ, που περιλαμβάνουν: