Το LibreOffice στα Ελληνικά

Τεκμηρίωση

Ένα προϊόν λογισμικού τόσο sophisticated όπως το LibreOffice, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πλήρες χωρίς μία σωστή τεκμηρίωση. Το LibreOffice είναι απλό (intuitive) και εύκολο στη χρήση, και πολλοί που το χρησιμοποιούν καθημερινά δεν έχουν ποτέ συμβουλευθεί ένα εγχειρίδιο – και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όλους τους χρήστες του Microsoft Office που έκαναν την μετάβαση, και οι οποίοι συνήθως εκτίμησαν πως όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται, βρίσκονται σε λογικά και ευκολοεύρετα σημεία.

Επιπλέον, όταν χρειάζεται να ελέγξεις κάτι, η ενσωματωμένη (built-in) βοήθεια αποτελεί ένα αξιόλογο ατού, που σου παρέχει τις περισσότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις σου. Αλλά, βέβαια, για τον αρχάριο, τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα καλό εγχειρίδιο χρήσεως που να σε διδάσκει βήμα-προς-βήμα πως να αρχίσεις να κάνεις όλα αυτά που θέλεις.

Για να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις στα γρήγορα, ορίστε εδώ παρακάτω, τα κεφάλαια του οδηγού του LibreOffice "Αρχίζοντας" με εγχειρίδια:

 • Κεφάλαιο 1 - Εισάγοντας το LibreOffice (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 2 - Στήνοντας το LibreOffice (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 3 - Χρησιμοποιώντας τα Styles και τα Templates (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 4 - Αρχίζοντας με τον Writer (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 5 - Αρχίζοντας με το Calc (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 6 - Αρχίζοντας με το Impress (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 7 - Αρχίζοντας με το Draw  (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 8 - Αρχίζοντας με το Base (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 9 - Αρχίζοντας με το Math (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 10 - Εκτύπωση, Εξαγωγή και Αποστολή με Ηλεκτρον. αλληλογραφία (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 11 - Γραφικά, Gallery, και Καλλιτεχνική Δημιουργία κειμένου (Fontwork) (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 12 - Δημιουργία Ιστοσελίδων (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 13 - Αρχίζοντας με τις Μακροεντολές (ODT) (PDF)
 • Κεφάλαιο 14 - Παραμετρποίηση του LibreOffice (ODT) (PDF)
 • Παράρτημα A - Συντομεύσεις Πληκτρολογίου (ODT) (PDF)
 • Παράρτημα B - Ανοικτός Κώδικας, Ανοικτά Πρότυπα, Μορφή αρχείου OpenDocument (ODT) (PDF)


Η τεκμηρίωση αποτελεί ένα συνεχές έργο που εστιάζεται στο LibreOffice project, και εργαζόμαστε σκληρά για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερο τέτοιο υλικό. Σύμφωνα με τις αρχές και το ήθος που κυριαρχούν σε ένα Open Source project που προωθείται από την κοινότητα (community-driven) και είναι προσανατολισμένο προς αυτήν (community-oriented), σχεδιάζουμε να σας προσφέρουμε μία πραγματικά εμβαθυμένη βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης, η οποία να καλύπτει όλες τις ανάγκες, από εκείνες ενός απλού ατομικού χρήστη, μέχρι και τις απαιτήσεις των εταιρικών χρηστών και των μεγάλων Δημόσιων οργανισμών.

Αν επιθυμείτε να δείτε το έργο που επιτελούμε τρεχόντως, και ίσως και να κατεβάσετε κάποιο περιεχόμενο με οδηγίες ή υλικό αναφοράς, που να είναι χρησιμοποιήσιμο, αλλά όχι ακόμη στις υψηλές προδιαγραφές, επαγγελματικού επιπέδου, που στοχεύουμε να κατακτήσουμε, τότε επισκεφθείτε τις σελίδες του documentation wiki που έχουμε.

Αν έχετε διάφορα σχόλια ή και συστάσεις, παρακαλόύμε γράψτε μας μύνημα προς την documentation mailing list. Ακόμη καλύτερα, αν διαθέτετε ικανότητες και εμπειρία στην σύνταξη κειμένων τεκμηρίωσης, τότε λάβετε σοβαρά υπ'όψη να προσχωρήσετε και να ενταχθείτε στο team!