Το LibreOffice στα Ελληνικά

Απαιτήσεις συστήματος

 

GNU/Linux

Σαν γενικό κανόνα, σας συστήνουμε να εγκαταστήσετε το LibreOffice με την μέθοδο εγκατάστασης που προτείνεται από την δικιά σας ιδιαίτερη διανομή GNU/Linux (όπως, π.χ. το Ubuntu Software Center, στην περίπτωση του Ubuntu Linux). Αυτό διότι, συνήθως, αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος  για να πετύχουμε μία εγκατάσταση που να ενσωματωθεί με τον καλύτερο τρόπο στο σύστημά μας. Πράγματι, το LibreOffice μπορεί να είναι ήδη προεγκατεστημένο από την αρχική εγκατάσταση της δικιάς μας διανομής.

Οι εγκαταστάτες του LibreOffice που παρέχονται από την κοινότητα, απευθύνονται σε χρήστες με ιδιαίτερες ανάγκες και για ειδικές ασυνήθιστες περιπτώσεις.
Μερικές διανομές GNU/Linux διατίθενται με τη δικιά τους “εγγενή” (native) έκδοση του LibreOffice, η οποία μπορεί να διαθέτει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με την έκδοση LibreOffice που διατίθεται προς την κοινότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση που διατίθεται για την κοινότητα, ταυτόχρονα και εκ του παραλλήλου με την “εγγενή” έκδοση. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να προτιμήσετε να απομακρύνετε την “εγγενή” έκδοση, πριν εγκαταστήσετε την έκδοση που διατίθεται προς την κοινότητα. Για παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με το πως να το πετύχετε αυτό, παρακαλώ συμβουλευθείτε κάθε μορφή βοήθειας προς τους χρήστες που προσφέρει η δικιά σας διανομή.
Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετή ελεύθερη μνήμη στο temporary directory του συστήματός σας, και παρακαλούμε, επίσης, να ελέγξετε ότι έχετε αποδώσει δικαιώματα γραφής, ανάγνωσης και εκτέλεσης. Πριν αρχίσετε την διαδικασία εγκατάστασης, παρακαλούμε να κλείσετε όλα τα άλλα προγράμματα.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε software και σε hardware, για την εγκατάσταση του LibreOffice σε περιβάλλον GNU/Linux, είναι οι ακόλουθες:

 • Πυρήνας Linux έκδοση 2.6.18 ή και μεταγενέστερη
 • glibc2 έκδοση 2.5 ή και μεταγενέστερη
 • gtk version 2.10.4 ή και μεταγενέστερη
 • Pentium-συμβατό PC (συστήνεται Pentium III, Athlon ή και πιο πρόσφατο σύστημα)
 • 256 Mb RAM (συστήνεται 512 Mb RAM)
 • Μέχρι και 1.55 Gb διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
 • X Server με ανάλυση 1024x768 (συστήνεται ανώτερη ανάλυση), με τουλάχιστον 256 χρώματα.
 • Gnome 2.16 ή και μεταγενέστερο, με τα πακέτα gail 1.8.6 και at-spi 1.7 (απαιτούνται για υποστήριξη των εργαλείων assistive technology [AT]), ή μία άλλη Γραφική Διεπαφή Χρήστη (σαν το KDE, μεταξύ άλλων).

Για κάποια χαρακτηριστικά του λογισμικού - αν και όχι για τα περισσότερα - απαιτείται η Java. Η Java απαιτείται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Base.
Ως καλύτερη τακτική, συστήνεται  η λήψη ενός back-up του συστήματός σας και των δεδομένων σας, πριν την απομάκρυνση ή την εγκατάσταση του λογισμικού.

Macintosh

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε software και σε hardware, για την εγκατάσταση του LibreOffice σε έναν υπολογιστή Macintosh, είναι οι ακόλουθες:

 • MacOSX 10.4 (Tiger) ή και μεταγενέστερο
 • Επεξεργαστή Intel ή PowerPC
 • 512 Mb RAM;
 • Μέχρι και 800 Mb διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
 • Ανάλυση οθόνης 1024x768 (συστήνεται ανώτερη ανάλυση), με τουλάχιστον 256 χρώματα.

Για κάποια χαρακτηριστικά του λογισμικού - αν και όχι για τα περισσότερα - απαιτείται η Java. Η Java απαιτείται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Base.
Ως καλύτερη τακτική, συστήνεται  η λήψη ενός back-up του συστήματός σας και των δεδομένων σας, πριν την απομάκρυνση ή την εγκατάσταση του λογισμικού.

Windows

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε software και σε hardware, για την εγκατάσταση του LibreOffice σε ένα σύστημα Windows, είναι οι ακόλουθες:

 • Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 ή και μεταγενέστερο), XP, Vista, ή Windows 7
 • Pentium-συμβατό PC (συστήνεται Pentium III, Athlon ή και πιο πρόσφατο σύστημα)
 • 256 Mb RAM (συστήνεται 512 Mb RAM)
 • Μέχρι και 1.5 Gb διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
 • Ανάλυση οθόνης 1024x768 (συστήνεται ανώτερη ανάλυση), με τουλάχιστον 256 χρώματα.
 • Απαιτείται να έχετε δικαιώματα Διαχειριστή συστήματος, για να προχωρήσετε στη διαδικασία εγκατάστασης.

Μπορείτε να επιβάλλετε την υιοθέτηση του LibreOffice σαν την προρυθμισμένη (default) εφαρμογή για μορφές αρχείου τύπου Microsoft Office, ή μπορείτε και να την ακυρώσετε, με τη χρήση των παρακάτω command line switches, με τον installer:

 • /msoreg=1 Θα επιβάλλει την υιοθέτηση του LibreOffice σαν την default εφαρμογή για τις μορφές αρχείου τύπου Microsoft Office.
 • /msoreg=0 Θα ακυρώνει την  υιοθέτηση του LibreOffice σαν την default εφαρμογή για τις μορφές αρχείου τύπου Microsoft Office.

Εάν εκτελείτε μία διαχειριστική εγκατάσταση (administrative installation) με τη χρήση του setup /a, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο mmsvc90.dll βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο στο σύστημα. Αυτό είναι ένα απαραίτητο αρχείο, για να μπορεί το LibreOffice να ξεκινά, μετά από μία διαχειριστική εγκατάσταση . Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Ως καλύτερη τακτική, συστήνεται  η λήψη ενός back-up του συστήματός σας και των δεδομένων σας, πριν την απομάκρυνση ή την εγκατάσταση του λογισμικού.