Το LibreOffice στα Ελληνικά

Λίστες Ταχυδρομείου

Διατηρούμε μερικές παγκόσμιες αλλά και τοπικές/ ανά-περιοχή ταχυδρομικές λίστες, που είναι, προς το παρόν, και ο βασικός μας τρόπος συζήτησης. Παρακάτω θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας σε κάθε μία από αυτές τις λίστες.

Ελληνικές λίστες LibreOffice

announce@el.libreoffice.orgΑνακοινώσεις και Δελτία Τύπου

discuss@el.libreoffice.orgΟι συζητήσεις σχετικά με το έργο και την Κοινότητα

users@el.libreoffice.org:  Υποστήριξη χρηστών του LibreOffice

Για να εγγραφείτε σε μία από αυτές τις λίστες, στείλτε ένα κενό μύνημα e-mail προς την διεύθυνση με το "Εγγραφή" ("Subscription") ως θέμα, περιμένετε μέχρι να λάβετε μία απάντηση (συνήθως φθάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα - ελέγξτε, λοιπόν, για νέα μηνύματα) και, κατόπιν, ακολουθήστε τις εντολές του μηνύματος. ("Κενό" σημαίνει ότι το μήνυμα δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει κανένα κείμενο στο χώρο "Subject" ή στο κυρίως σώμα, αν και η τυχόν παρουσία κειμένου δεν θα έχει καμία ιδιαίτερη σημασία).

Πληροφορίες για το πως να διαγραφείτε (unsubscribe) από μία λίστα, σας στέλνονται μαζί με το μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας και μπορείτε, επίσης, να τις δείτε νασ αναφέρονται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος που λαμβάνετε.

Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα των λιστών ταχυδρομείου με άνεση και ευκολία μέσω μίας διεπαφής σε στυλ forum: πρόκειται για την θύρα (gateway)εισόδου τύπου Nabble . Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε και για άλλους δυνατούς τρόπους να διαβάζετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, τότε διαβάστε τις Ειδικές Σημειώσεις, στο τέλος αυτής της σελίδας.

Σας παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ' όψη σας: κάθε τι που στέλνετε στις δημόσιες λίστες ταχυδρομείου μας, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και κάθε άλλης προσωπικής πληροφορίας που περιέχεται στο μήνυμά σας, θα αρχειοθετηθεί δημοσίως και δεν μπορεί να διαγραφεί. Άρα, παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε με σύνεση τις Τοπικές και τις ανά-Περιοχή Λίστες μας.

Οι παρακάτω λίστες είναι όλες στα Αγγλικά, αλλά διαθέτουμε, επίσης, και ταχυδρομικές λίστες για τις διεθνείς μας κοινότητες, σε διάφορες γλώσσες. Για τις τοπικές και τις ανά-Περιοχή ταχυδρομικές λίστες, στη δικιά σας γλώσσα, παρακαλώ ανατρέξτε στον πίνακα με τις Τοπικές και τις ανά-Περιοχή λίστες που θα βρείτε στο wiki μας.

 Παγκόσμιες Ταχυδρομικές Λίστες

 Ειδικές Σημειώσεις

Στις παραπάνω λίστες, πέραν της Nabble gateway, θα δείτε ότι υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι για να βλέπετε το αρχείο των ταχυδρομικώων μας λιστών: "Αρχεία", "Mail-Archive.com" και "GMANE".

Στην περίπτωση της διεπαφής GMANE, μπορείτε κι' όλας να ταχυδρομείτε και μηνύματα στις λίστες. Για να το καταφέρετε αυτό, πρέπει να δώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για να προστατεύσουμε τις λίστες μας από το spam). Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε, για να λαμβάνετε το κάθε μήνυμα ξεχωριστά (αυτή είναι και η συχνώτερη επιλογή), ή να τα λαμβάνετε ομαδοποιημένα όλα μαζί, σαν ένα καθημερινό digest (πράγμα που θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι ακυρώνει τον σκοπό τον ίδιο της χρήσης του GMANE).

Κάποιοι εγγεργαμμένοι χρήστες που αποτελούν ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιθυμούν να έχουν την δυνατότητα να στέλνουν προς μία λίστα, αλλά να μην λαμβάνουν μηνύματα από αυτή τη συγκεκριμμένη λίστα (π.χ. community contributors που στέλνουν ανακοινώσεις). Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ εγγραφείτε στην λεγόμενη "κανονική" έκδοση της λίστας, επισυνάπτοντας την διευκρίνιση -nomail στην κανονική διεύθνση εγγραφής. Για παράδειγμα, για να το πετύχουμε αυτό με την περίπτωση της γενικής λίστας συζητήσεων σχετικά με το The Document Foundation, η διεύθυνση εγγραφής θα πρέπει να είναι:discuss+subscribe-nomail@documentfoundation.org.

Ελληνικά